دریچه های سقفی چهار گوش

دریچه های سقفی چهار گوش

دریچه سقفی 1 طرفه دریچه سقفی 1 طرفه با دمپر اهرم کوتاه دریچه سقفی 2 طرفه   دریچه سقفی 2 طرفه با دمپر جدید
 //
 دریچه سقفی 2 طرفه کنجی  دریچه سقفی 2 طرفه کنجی با دمپر اهرم کوتاه  دریچه سقفی 3 طرفه  دریچه سقفی 3 طرفه با دمپر موازی گالوانیزه
 //
 دریچه سقفی 4 طرفه  دریچه سقفی 4 طرفه با دمپر جدید

 

 

یکی  از دسته محصولات  مهم در صنعت تهویه   ( هوا تنظیم) دریچه های سقفی چهار گوش می باشند که در انواع مختلف :

 

دریچه سقفی ۱ طرفه , دریچه سقفی ۱ طرفه با دمپر جدید , دریچه سقفی ۱ طرفه با دمپر گالوانیزه , دریچه سقفی ۲ طرفه ,دریچه سقفی ۲ طرفه با دمپر جدید , دریچه سقفی ۲ طرفه با دمپر گالوانیزه , دریچه سقفی ۲ طرفه کنجی, دریچه سقفی ۲ طرفه کنجی با دمپر جدید, دریچه سقفی ۲ طرفه کنجی با دمپر گالوانیزه , دریچه سقفی ۳ طرفه
دریچه سقفی ۳ طرفه با دمپر جدید , دریچه سقفی ۳ طرفه با دمپر گالوانیزه , دریچه سقفی ۴ طرفه ,دریچه سقفی ۴ طرفه با دمپر , دریچه سقفی ۴ طرفه با دمپر گالوانیزه ,

 

مشاهده فیلم دریچه های سقفی چهار گوش

نظری بدهید

ارسال