دریچه های گرد

دریچه های گرد

دریچه گرد خطی پلاستیکیدریچه سقفی گرد مشبک پلاستیکیدریچه سقفی گرد مشبکدریچه سقفی گرد سونایی پلاستیکی و آهنیدریچه سقفی گرد جت نازل با دمپر پروانه ایدریچه گرد جت نازلدریچه سقفی گرد برجسته با دمپر پروانه ایدریچه سقفی گرد برجستهدریچه سقفی گرد تخت پلاستیکیدریچه سقفی گرد تخت با دمپر پروانه ایدریچه سقفی گرد تخت
دریچه سقفی گرد تخت دریچه سقفی گرد تخت با دمپر پروانه ای دریچه سقفی گرد تخت پلاستیکی   دریچه سقفی گرد برجسته
 //
 دریچه سقفی گرد برجسته با دمپر پروانه ای  دریچه گرد جت نازل  دریچه سقفی گرد جت نازل با دمپر پروانه ای  دریچه سونایی پلاستیکی و آهنی
 //
 دریچه گرد مشبک فلزی  دریچه سقفی گرد مشبک پلاستیکی  دریچه گرد خطی پلاستیکی

 

 

یکی  از دسته محصولات  مهم در صنعت تهویه   ( هوا تنظیم) دریچه های گرد می باشند که در انواع مختلف :

 

دریچه سقفی گرد تخت آلومینیومی ,  دریچه سقفی گرد تخت آلومینیومی با دمپر پروانه ای , دریچه سقفی گرد تخت پلاستیکی , دریچه سقفی گرد برجسته آلومینیومی ,دریچه سقفی گرد برجسته آلومینیومی با دمپر پروانه ای , دریچه گرد جت نازل آلومینیومی , دریچه گرد جت نازل آلومینیومی با دمپر پروانه ای , دریچه سونایی پلاستیکی , دریچه گرد مشبک , دریچه گرد مشبک پلاستیکی , دریچه گرد خطی پلاستیکی

 

مشاهده فیلم دریچه های گرد

نظری بدهید

ارسال