کانال کولر


کانال چهارگوشدریچه های توزیع هوا ⋆ دریچه های هوا

کانال چهارگوشدریچه های توزیع هوا ⋆ دریچه های هوا-دریچه کولر – دریچه هوا – درب بازدید – دریچه خطی – دمپر بین کانال - کانال کولر

کانال کولر


کانال چهارگوشدریچه های توزیع هوا ⋆ دریچه های هوا

کانال هدایت هوا در ۲ نوع چهارگوش و گرد و معمولا با ورق گالوانیزه طراحی و اجرا میگردد. البته در بعضی موارد خاص از ورق استیل یا آلومینیوم نیز استفاده میشود. همچنین امروزه استفاده از مواد دیگری نیز برای ساخت کانال هوا رواج پیدا کرده است که عبارتند از:  کانال از پیش عایق، کانال فلکسیبل، کانال پارچه ای و کانال پلاستیکی که هر کدام از آنها موارد استفاده خاصی دارند. اما با این وجود هنوز هم کانالهای فلزی به دلیل استحکام بالا نسبت به سایر کانالها، بیشترین استفاده را دارند.

کانال چهارگوشدریچه های توزیع هوا ⋆ دریچه های هوا

کانال چهارگوشدریچه های توزیع هوا ⋆ دریچه های هوا-دریچه کولر – دریچه هوا – درب بازدید – دریچه خطی – دمپر بین کانال - انواع کانال های هوا

انواع کانال های هوا


کانال چهارگوشدریچه های توزیع هوا ⋆ دریچه های هوا

کانال چهارگوشدریچه های توزیع هوا ⋆ دریچه های هوا-دریچه کولر – دریچه هوا – درب بازدید – دریچه خطی – دمپر بین کانال - کانال سازی

کانال سازی


کانال چهارگوشدریچه های توزیع هوا ⋆ دریچه های هوا

کانال چهارگوشدریچه های توزیع هوا ⋆ دریچه های هوا-دریچه کولر – دریچه هوا – درب بازدید – دریچه خطی – دمپر بین کانال - انواع سانترفیوژ

انواع سانترفیوژ


کانال چهارگوشدریچه های توزیع هوا ⋆ دریچه های هوا

از نظر شکل هندسی کانال هوا، کانال گرد دارای راندمان بالاتری نسبت به کانال چهارگوش میباشد، اما به دلیل نبود فضای مناسب در بسیاری از ساختمانها و مشکلات اجرایی، کمتر از آن استفاده میشود و استفاده از کانال گرد بیشتر در سوله های ورزشی یا کارخانه ای صورت میگیرد. کانال چهارگوش نیز هر چقدر به شکل مربع نزدیکتر باشد، دارای راندمان بهتری خواهد بود، اما باز هم به دلیل نبود فضای مناسب و مشکلات اجرایی، بیشتر از کانالهای مستطیل شکل استفاده میشود.

کانال چهارگوشدریچه های توزیع هوا ⋆ دریچه های هوا

کانال چهارگوشدریچه های توزیع هوا ⋆ دریچه های هوا-دریچه کولر – دریچه هوا – درب بازدید – دریچه خطی – دمپر بین کانال - کانال کشی

کانال کشی


کانال چهارگوشدریچه های توزیع هوا ⋆ دریچه های هوا